Djurauktion
Fredagen den 17 maj och lördagen den 18 maj 2019 kl 10 00 båda dagarna
då Juby Gård AB  pga driftsomläggning säljer den välkända besättningen av mjölkkor - dräktiga kvigor - ungdjur.
Avkastningen är idag 11000 ECM
Juby Gård AB har under många år levererat tjurar till semin.
Fredagen den 17 maj säljes ca 130 kor och 60 dräktiga kvigor.
Lördagen 18 maj säljes ca 130 ungdjur ålder 3 veckor till 15 mån.

Fullständig katalog kommer efter sista provmjölkning slutet mars.
Därefter trycks katalogen.
Tele till Christer 070 5376109.
Välkomna till två dagars djurauktion.


 Fredag den 17 maj kl 19 00 första auktionsdagen är auktionskunder med respektive bjudna till kofest vid Juby Gård.
Här kommer förslag på boende för er som önskar detta.
Klevstad gård 3 km från gården 070 3826751
Filbyter Motell 013 270027
Best Western 013 311275


 Anmäl er till kofest här!
Besättningen är ansluten till säker livdjurshandel.
(innebär fritestad från salmonella ock agalactiea)

Om kofamiljerna på Juby

 

Info om resp. kofamilj
Adeen
Ballet
Carola
Clair och Classic
Corinna
Darling
Domstar
Faith
Goldanic
Hjärtros
Jess
Kabro
Laurie
Lolie
Lotta
Maicum
Majsa
Marianne
Mode
Nora
Orre
Pledge
Raven
Roxette
Silva
Valla
Vera
Wilhelmine
Xante
Zwarta
Zora
Östra


                                       Auktionsvillkor.
30 dagars kredit till kända, godkända köpare. Kreditansökan ring Linda, MH Redovisningbyrå 070 3478700 eller sök på hemsidan under kreditansökan, senast 5 dagar före auktionen.Totalt inrop per auktion över 300000 kr plus moms fodras kreditintyg från bank gäller alla kunder med kundkort,mejla linda@mhredovisningsbyra.se 
Övrig betalning kontant, kortbetalning, faktureringsavgift 50 kr på faktura under 500 sek. 12.5% slagavgift på momsfria varor, inga kreditansökningar auktionsdagen.
Glöm inte kundkort. Reservation för felskrivning.
Alla som har kundkort gäller from 2011-05-01 och framöver.
Hela auktionen på www.sajab.se

Välkomna hälsar Stig Arne Johansson med personal